ԿԱՐԻԵՐԱ

Միացե՛ք մեր թիմին

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Պարտականություններ՝

1. Հաշվետվությունների կազմում՝ համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրությանը

2. Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում

3. Հարկային հաշիվների էլեկտրոնային դուրսգրում

4. ԵՏՄ հաշվետվությունների կազմում

5. Հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման գործընթացին մասնակցություն

6. Հաշվետվությունների դուրսգրում E-invoicing համակարգով

Պահանջներ՝

1. Մասնագիտական կրթություն ֆինանսների և հաշվետվության ոլորտում

2. Հարկային օրենսգրքի իմացութուն

3. E-invoicing, Microsoft /word, exel/-ի իմացություն

4. Պատասխանատվության զգացում

doc, docx, pdf, txt